đăng nhập hệ thống

Đăng nhập Lấy lại mật khẩu

TT   NỘI DUNG FILE ĐÍNH  KÈM  PHIÊN BẢN NGÀY CẬP NHẬT
 1 Hệ thống biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu | Công văn hướng dẫn 
  14/03/2018
 2 Phần mềm báo cáo cấp tỉnh Tài liệu hướng dẫnBộ cài
  1.1.0.0
 04/04/2018
 3  Phần mềm báo cáo dành cho các Sở, ngành Tài liệu hướng dẫn | Bộ cài   1.1.0.0  09/8/2018
 4 Phần mềm báo cáo cấp huyện Tài liệu hướng dẫn | Bộ cài
  1.1.0.0
 09/8/2018
 5  Đối với cấp huyện, tỉnh cần yêu cầu máy tính phải cài đặt hệ điều hành từ WINDOWS 7 và NET Framework 4.5 trở lên Tải bộ cài NET Framework 4.5   4.5  

 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về

 

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; 
Điện thoại: 024 37349540/0989 900 683 
(Đ/c Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng Ứng dụng và CSDL)
 
  Hỗ trợ nghiệp vụ: Văn phòng điều phối CT135, Ủy ban Dân tộc
Điện thoại: 024.37349441 / 0915150203
(Đ/c Trần Văn Vinh)

 
 1.1.0.0
 1.1.0.0