đăng nhập hệ thống

Đăng nhập Lấy lại mật khẩu

TT   NỘI DUNG FILE ĐÍNH  KÈM  PHIÊN BẢN NGÀY CẬP NHẬT
 1 Hệ thống biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu | Công văn hướng dẫn 
  14/03/2018
 2 Phần mềm báo cáo cấp tỉnh Tài liệu hướng dẫnBộ cài
  1.1.0.0
 04/04/2018
 3  Phần mềm báo cáo dành cho các Sở, ngành Tài liệu hướng dẫn | Bộ cài   1.1.0.0  09/8/2018
 4 Phần mềm báo cáo cấp huyện Tài liệu hướng dẫn | Bộ cài
  1.1.0.0
 09/8/2018
 5  Đối với cấp huyện, tỉnh cần yêu cầu máy tính phải cài đặt hệ điều hành từ WINDOWS 7 và NET Framework 4.5 trở lên Tải bộ cài NET Framework 4.5   4.5  
 6  Hướng dẫn trực tuyến sử dụng và khai thác phần mềm báo cáo Chương trình 135  daotao.chuongtrinhh135.vn    

 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về

 

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; 
Điện thoại: 024 37349540/0989 900 683 
(Đ/c Ngô Thành Trung, Phó Trưởng phòng Ứng dụng và CSDL)
 
  Hỗ trợ nghiệp vụ: Văn phòng điều phối CT135, Ủy ban Dân tộc
Điện thoại: 024.37349441 / 0915150203
(Đ/c Trần Văn Vinh)

 
 1.1.0.0
 1.1.0.0